poniedziałek, 25 czerwca 2012

Co to jest biogazownia?

Czym jest biogazownia? To nic innego, jak zakład produkcyjny, wykorzystujący odpady organiczne do produkcji energii elektrycznej, oraz cieplnej. Cały zestaw urządzeń potrzebnych do działania zakładu zgodnie z założonym efektem końcowym ma za zadanie:
- przygotować substraty (tzw. biomasę), tj. odpady roślinne, zwierzęce, spożywcze, gnojowica, obornik, trawy,i kiszonki etc.;
- wprowadzić przygotowany wsad do komory fermentacyjnej;
- pozyskać biogaz w procesie fermentacji;
- uzdatnić i zagospodarować pozostałości po fermentacji (tzw. osad pofermentacyjny);
- uzdatnić biogaz i poprzez spalenie go w silniku kogeneracyjnym, uzyskać energię elektryczną i cieplną.

Schemat modułowy biogazowni rolniczej (klasycznej):
Wyżej zaprezentowany schemat pokazuje mechanizm funkcjonowania biogazowni rolniczej wraz z modułami zagospodarowania poszczególnych elementów produkcji.
Co to jest biogaz? Biogaz powstaje z odpadów, zarówno pochodzenia organicznego, jak i nieorganicznego. W pierwszym przypadku głównymi „nośnikami” biogazu są odpady naturalne: odpady z produkcji rolnej (owocowe, warzywne, pogorzelniane, wysłodki buraka), odpady komunalne (kiszonka traw skoszonych z trawników i parków) czy odpady żywnościowe (zużyte oleje jadalne, odpadki żywności, itp.). Biogaz można uzyskać także z odpadów nieorganicznych (wysypiska śmieci, ścieki), ale ta kategoria nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Oczywiście, jest także możliwość wykorzystania do produkcji biogazu tzw. roślin energetycznych, celowo uprawianych a następnie przetwarzanych na cele pozyskiwania energii. Do takich roślin zaliczyć można kiszonkę kukurydzy, wierzbę energetyczną i inne tego typu materiały roślinne. Logika budowy niniejszego Projektu biogazowego wyklucza jednak zastosowanie tych roślin, głównie z uwagi na wysoki koszt ich pozyskania. Podstawowym składnikiem biogazu jest metan. To przesądza o wysokiej atrakcyjności projektów biogazowych, gdyż metan jest gazem o dużej wartości energetycznej i możliwości szerokiego zastosowania w produkcji energii. Zawartość metanu w biogazie oscyluje wokół różnych wartości, w zależności od rodzaju odpadów zastosowanych do jego produkcji, ale zawsze zawartość metanu zawiera się w przedziale od 55 % do nawet 80 % biogazu ogółem.
W Polsce działa sto kilkadziesiąt instalacji biogazowych, z czego około 15-17 sztuk to biogazownie rolnicze. Pozostałe instalacje pracują na wysypiskach śmieci (odzysk metanu) lub oczyszczalniach ścieków (substratem są osady); są one użytkowane głównie przez spółki komunalne.
Biogazownie rolnicze (zainstalowane i działające obecnie) mają moc nominalną łącznie poniżej 20 MW; świadczy to o ogromnym potencjale rozwoju tego sektora OZE, zwłaszcza, jeśli się porówna Polskę do Niemiec.
W Niemczech działa ponad 6 000 instalacji biogazowych rolniczych, ich moc nominalna przekracza 2 200 MW (statystycznie oznacza to ok. 300 kW średniej mocy 1 instalacji). Warto podkreślić, że Polska ma podobny potencjał areału upraw oraz podobną zdolność wygenerowania wartości mocy „zielonej energii” z tych upraw.
Abstrahując od realności czasowej oraz finansowej planu Ministerstwa Gospodarki pod nazwą „biogazownia w każdej gminie do 2020 roku”, należy wskazać zwiększenie zainteresowania się branżą biogazową, zarówno przez prywatne spółki, jak i większych operatorów (w tym sektora energetycznego).

opracowanie: D. Marciniak 2EP sp. z o.o.

1 komentarz:

  1. Budowa biogazowni daje możliwość nie tylko energetycznie uniezależnić się od naszych sąsiadów, to jeszcze pozytywnie wpływa na środowisko.

    OdpowiedzUsuń